top of page
Quiet Forest

Motorsågs- och Röjsågskörkort utbildning i Sverige: Vad du behöver veta

I Sverige är säkerheten inom skogsarbete av högsta prioritet, och detta återspeglas i kraven för användning av motorsågar och röjsågar inom arbetslivet. Motorsågs- och Röjsågskörkortet är en nödvändig certifiering som krävs för alla yrkesgrupper som använder dessa verktyg i sitt arbete. Här följer viktig information om utbildningen för Motorsågs- och Röjsågskörkort i Sverige.

Krav för Motorsågs- och Röjsågskörkort:
  • Obligatoriskt: Motorsågs- och Röjsågskörkortet är obligatoriskt för alla som utför arbete med motorsågar och röjsågar i Sverige, inklusive skogsarbetare, trädgårdsmästare och andra yrkesgrupper där användning av dessa verktyg ingår i arbetsuppgifterna.

Utbildning och Auktorisation:
  • Flexibilitet: En unik aspekt av den svenska regleringen är flexibiliteten när det gäller utbildare. Den som utför utbildningen måste ha dokumenterade kunskaper om användning av motorkedjesågar och röjsågar samt praktisk erfarenhet av skogsarbete. Det är viktigt att notera att det inte finns några krav på att utbildaren måste vara en viss typ av organisation eller företag enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:1).

  • Krav på Kvalitet: Trots flexibiliteten måste utbildaren och utbildningen uppfylla de specifika krav som fastställts av Arbetsmiljöverket och Skogsstyrelsen. Utbildaren måste säkerställa att utbildningen täcker alla nödvändiga aspekter av säker användning av motorsågar och röjsågar och att examinationen är korrekt och rättvis.

 

Giltighet och Förnyelse:

Det finns ingen specifik giltighetstid för Motorsågs- och Röjsågskörkortet. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda har tillräcklig kunskap och, om det behövs, erbjuda repetitionsutbildning. Motorsågs- och Röjsågskörkortet kommer att ha ett utfärdelsedatum, och det är möjligt att lägga till en giltighetstidsperiod om så önskas, men detta är inte ett obligatoriskt krav.

Valet av en pålitlig och kvalificerad utbildare är avgörande för att säkerställa att du får en adekvat utbildning och ett giltigt Motorsågs- och Röjsågskörkort. Välj din utbildningspartner noggrant. Motorsågs- och Röjsågskörkortet är en nyckel till säkert och lagligt arbete med motorsågar eller röjsågar inom skogsbranschen i Sverige.

bottom of page