top of page

Integritetspolicy

 1. Introduktion Vi på Trädtopparna värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

 2. Insamling av personuppgifter Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller när du bokar en utbildning, kontaktar oss via e-post, telefon eller via vår webbplats. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

 3. Användning av personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att: Hantera din bokning, administrera våra utbildningar och fakturering. Förbättra vår webbplats och våra tjänster. Uppfylla lagkrav och myndighetsbeslut.

 4. Lagring av personuppgifter Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål de samlades in för eller för att uppfylla lagkrav. Därefter raderas eller avidentifieras dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 5. Delning av personuppgifter Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom när det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller uppfylla lagkrav.

 6. Säkerhet Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 7. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen och begära dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@tradtopparna.com.

 8. Ändringar i integritetspolicyn Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att meddela dig genom e-post eller på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

 9. Kontakt Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@tradtopparna.com.

 10. Klagan till tillsynsmyndighet Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, t.ex. Datainspektionen i Sverige. Du kan kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar, eller där du anser att ett brott mot dataskyddsreglerna har inträffat.

 11. Denna integritetspolicy är senast uppdaterad den 2023-05-06

bottom of page