top of page

Bokningsvillkor

 1. Introduktion Dessa bokningsvillkor gäller för alla tjänster som bokas och köps via vår hemsida Trädtopparna.se - Trädtopparna.com - Tradtopparna.com eller via vår bokningspartner www.utbildning.se. Genom att boka och betala för en tjänst på vår hemsida, godkänner du dessa villkor.

 2. Bokning och betalning För att boka en tjänst via vår bokningspartner (https://www.utbildning.se) behöver du fylla i de obligatoriska uppgifterna och bekräfta din bokning. Efter att bokningen är bekräftad kommer du att få en faktura via e-post med instruktioner för hur du betalar. Betalningen ska ske inom angiven betalningstid på fakturan. När betalningen är genomförd kommer du att få en bokningsbekräftelse via e-post.

 3. Priser Alla priser på vår hemsida är angivna i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan föregående meddelande.

 4. Avbokning och ombokning Om du önskar avboka eller omboka din tjänst, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon så snart som möjligt. Avbokning eller ombokning måste ske senast 7 dagar före tjänstens startdatum för att vara berättigad till återbetalning av bokningsavgiften. Vid avbokning eller ombokning senare än 7 dagar före tjänstens startdatum, kommer ingen återbetalning att göras. Så gäller även vid utebliven närvaro.

 5. Ångerrätt Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit bokningsbekräftelsen. Om tjänsten påbörjas inom ångerfristen, men du ångrar dig efter tjänstens påbörjande, har du rätt till återbetalning av beloppet för den del av tjänsten som inte har utförts. För att utöva din ångerrätt, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon och informera oss om ditt beslut att ångra köpet.

 6. Inställda eller ändrade tjänster Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra tjänster på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom dåligt väder, sjukdom eller bristande deltagarantal. Om en tjänst ställs in eller ändras av oss, kommer du att informeras snarast möjligt och erbjudas antingen en alternativ tjänst eller full återbetalning av bokningsavgiften.

 7. Ansvar Vi ansvarar för att utföra våra tjänster med rimlig omsorg och skicklighet. Om du upplever problem eller inte är nöjd med utförandet av en tjänst, vänligen meddela oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella brister.

 8. Försäkring Vi rekommenderar att du tecknar en egen försäkring som täcker eventuella skador, olyckor eller förluster som kan uppstå under utförandet av en tjänst. Trädtopparna ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som orsakas av deltagare under utförandet av en tjänst.

 9. Deltagarens ansvar Som deltagare i en tjänst är du ansvarig för att följa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer som ges av vår personal. Om du inte följer dessa instruktioner, förbehåller vi oss rätten att avbryta din deltagande i tjänsten utan återbetalning.

 10. Reklamationer Om du har klagomål angående en tjänst, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan försöka lösa problemet. Om vi inte kan lösa problemet på plats, kan du skicka in en skriftlig reklamation till oss inom 14 dagar efter tjänstens avslut. Vi kommer att utreda och återkomma till dig med ett svar inom rimlig tid.

 11. Ändringar av bokningsvillkoren Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa bokningsvillkor när som helst. Ändringar kommer att meddelas på vår hemsida, och det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor för eventuella ändringar. Vid väsentliga ändringar kommer vi även att skicka ut ett meddelande via e-post till de deltagare som berörs av ändringarna.

 12. Tvistlösning Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Trädtopparna, och vi inte kan lösa tvisten genom förhandlingar, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller en annan behörig tvistlösningsinstans. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer vid en tvist.

 13. Dessa bokningsvillkor är sist uppdaterade 2024-01-29.

bottom of page