top of page

Allmänna villkor för bokning av utbildningar på Trädtopparna

  1. Dina personuppgifter: När du bokar en utbildning hos oss kommer vi att be om vissa personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och vår integritetspolicy.

  2. Beskrivning av kurser och utbildningar: Vi strävar efter att ge så detaljerad och korrekt information som möjligt om våra utbildningar på vår hemsida. Trots detta kan det förekomma att viss information är ofullständig eller inkorrekt på grund av ändringar vi inte har blivit informerade om. Om du har frågor angående någon specifik utbildning, tveka inte att kontakta vår kundservice på info@tradtopparna.com.

  3. Köpvillkor: När du bokar en utbildning hos oss, förbinder du dig att betala kursavgiften i förväg. Betalningen ska ske inom angiven betalningstid på fakturan. När betalningen är genomförd kommer du att få en bokningsbekräftelse via e-post.

  4. Ångerrätt: Du har rätt att ångra din bokning av en utbildning inom 14 dagar från bokningstillfället. För att utöva ångerrätten måste du meddela oss skriftligen inom denna tidsperiod.

  5. Vad vi förväntar oss av dig: Vi förväntar oss att du kommer till utbildningen förberedd, punktlig och med rätt utrustning enligt kursbeskrivningen. Du ska också följa våra säkerhetsregler och instruktioner under utbildningen.

  6. Vad händer om du bryter mot våra villkor? Om du bryter mot våra villkor, förbehåller vi oss rätten att neka dig tillträde till utbildningen eller avbryta din medverkan i utbildningen utan återbetalning av kursavgiften.

  7. Vårt ansvar för våra tjänster: Vi ansvarar för att utbildningen genomförs på ett professionellt sätt och i enlighet med de beskrivningar och krav som anges på vår hemsida. Vi ansvarar dock inte för eventuella skador eller förluster som kan uppkomma till följd av faktorer utanför vår kontroll.

  8. Ändringar i villkoren m.m. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra allmänna villkor och i vårt utbildningsutbud. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida.

  9. Om vi inte skulle vara överens: Om en tvist uppstår mellan oss, är vi angelägna om att lösa den på ett smidigt och rättvist sätt. Om vi inte kan komma överens, kan tvisten hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

 

Genom att boka en utbildning hos oss, godkänner du dessa allmänna villkor.

bottom of page